ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Business Intelligence a Big data

Business Inteligence a Big Data

Cílem předmětu je představit studentům oblasti Business Inteligence a Big Data, včetně problematiky dat různých typů a dále získávání znalostí z dat včetně jejich zpracování a interpretace. Uvedeny budou také základní metody a nejčastěji používaná architektura řešení Business Inteligence a Big Data. Pojednáno bude i o nejběžnějších platformách a technologiích včetně praktického seznámení se s nejpoužívanějšími nástroji a technologiemi v rámci praktických úloh. Uvedeny budou také typické use-cases pro různá průmyslových odvětví.

Sylabus předmětu

 1. Co je Business Inteligence? Co jsou to „velká“ data? Kde se Business Inteligence používá a vyskytuje
 2. Data a jejich typy, kontext, jak získat znalosti z dat
 3. Zdroje dat, jejich zpracování a transformace, životní cyklus. Nejběžnější problémy v datech, datová kvalita
 4. Úložiště dat obecně. BLOB, databáze, grafové databáze, data lakes, ODS platformy, Big data a další
 5. Datové sklady a jejich architektura, základní technologické platformy
 6. Big data, základní architektura a komponenty řešení, základní technologické platformy
 7. Technologie a systémy používané pro analýzu dat, reporting a vizualizaci dat, nástroje „self-service“ Business Inteligence
 8. Zpracování dat v reálném čase a další pokročilé možnosti
 9. Metadata, Masterdata, Data Governance a příslušné procesy
 10. Postavení Business Inteligence/Big Data v IT architektuře společností, bezpečnost, organizační uspořádání, plánování rozvoje, nejčastější problémy
 11. Nejčastěji používané use cases pro různé oborové vertikály
 12. Budoucnost Business Inteligence

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. JONES, H.: Data Analytics: An Essential Beginner’s Guide To Data Mining, Data Collection, Big Data Analytics For Business, And Business Intelligence Concepts. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. ISBN 1985097974

Doplňující a rozšiřující učební texty