ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / MS Azure

MS Azure

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti potřebné pro návrh, implementace a nasazení moderních cloudových aplikací pro platformu Microsoft Azure. Formou přednášek a praktických cvičení se účastníci naučí tvořit komplexní a zabezpečené webové aplikace využívající služby Microsoft Azure pro uchování dat, integraci s okolními systémy a napojení na mobilní aplikace. V rámci kurzu si účastníci postupně vytvoří komplexní Azure aplikaci.

Sylabus předmětu

 1. Kick start - Úvod do předmětu, organizační informace a nastavení prostředí.
 2. Úvod do cloud computing - MS Azure a Azure Virtual Machines, technická část, způsob placení služby, obchodní úvaha.
 3. Azure Web Sites - Developing Microsoft Azure Solutions, hosting Web Applications on the Azure Platform, managing Cloud Services in Azure, Maintaining and Monitoring Web Solutions in Azure, designing Cloud Applications For Resiliency.
 4. Azure Web Sites, Cloud Services - Developing Microsoft Azure Solutions - Hosting Web Applications on the Azure Platform, Managing Cloud Services in Azure, Maintaining and Monitoring Web Solutions in Azure, Designing Cloud Applications For Resiliency, Cloud Services - Overview of Cloud Services, Cloud Service Web Roles, Customizing Cloud Service Configurations, Updating and Managing Cloud Service Deployments, Cloud Service Worker Role, Cloud Service Worker Role Processing, Analyzing Application Cloud Service Role Instances.
 5. Cloud Services - Overview of Cloud Services, Cloud Service Web Roles, Customizing Cloud Service Configurations, Updating and Managing Cloud, Service Deployments, Cloud Service Worker Role, Cloud Service Worker Role Processing, Analyzing Application Cloud Service Role Instances.
 6. SQL Azure - Developing Microsoft Azure Solutions, Storing SQL Data in Azure, Storing NoSQL Data in Azure.
 7. Securing Azure Web Applications - Azure Active Directory, Introduction to Identity Providers, Azure AD Directories, Azure AD Multi-Factor Authentication, Azure Role-Based Access Control.
 8. Document DB, Data Storage - Developing Microsoft Azure Solutions, Storing SQL Data in Azure, Storing NoSQL Data in Azure, Managing Cloud Services in Azure, Storing and Consuming Files from Azure Storage, Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus.
 9. Azure Mobile Services - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, Implementing PaaS Cloud Services and Mobile Services.
 10. Azure Machine Learning - Azure Automation, Azure SDK Client Libraries, Virtual Machine Configuration Management, Scripting Azure Service Management using PowerShell, Azure REST Interface, Azure Resource Manager
 11. Service Bus - Developing Microsoft Azure Solutions, Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus, BizTalk Services.
 12. Prezentace vytvořených aplikací.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět je organizován v 12 blocích odpovídajících vždy po sobě jdoucí přednášce a semináři. Celková forma je orientována na reálné použití a proto forma přednášek a seminářů někdy splývá.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky