ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Objektově orientovaná analýza a návrh IS

Objektově orientovaná analýza a návrh IS

Cílem předmětu je seznámit studeny s principy objektově orientované analýzy a návrhu informačních systémů. Důraz bude kladen především využití jazyka UML. Studenti se dále seznámí se základními návrhovými vzory, které představují obecné a znovupoužitelné řešení pro podobné problémy v návrhu software.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do modelování IS - Představení průběhu kurzu, možnosti certifikace a hodnocení předmětu.  Vysvětlení pojmů objekt, třída, principy objektového návrhu. Vysvětlení rozdílů mezi analýzou a návrhem (designem), vysvětlení nejlepších prověřených přístupů k návrhu IS (best practices) – iterativní vývoj, správa požadavků (FURPS+), komponentová architektura, visuální modelování, průběžné ověřování kvality, změnové řízení
 2. Základní principy objektově orientovaného přístupu a modelování tříd v UML - Vysvětlení modelovacího jazyka UML. Popis pojmu technický projekt, co je cílem TP, co všechno obsahuje, ukázka existujícího TP. Jaké jsou kroky k vytvoření TP, co se musí udělat, kdy se to musí udělat. Představení jednotlivých typů UML diagramů a zasazení do kontextu procesu vývoje software (RUP).
 3. Diagramy UML - Aktivity diagram - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu.
 4. Diagramy UML - Use Case diagram - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu, význam a styl zápisu případu užití.
 5. Diagramy UML - Třídní diagram - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu.
 6. Analytické vzory - Přehled často používaných analytických vzorů, příklady jejich použití.
 7. Diagramy UML - Stavový diagram - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu.
 8. Diagramy UML - Sekvenční diagram - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu.
 9. Diagramy UML - Package diagram, komponentový diagram - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu.
 10. Návrhové vzory - Přehled často používaných návrhových vzorů, příklady jejich použití.
 11. Diagram nasazení, rozšíření UML - Vysvětlení notace, jednotlivých elementů a použití diagramu. Stereotypy, tagged values, UML profily.
 12. Ostatní artefakty technického projektu - Specifikace nefunkčních (nonfunctional) požadavků (URPS+), dokument popisující architekturu (Software Architecture Document), slovník, risk list.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Objektově orientovaná analýza a návrh IS (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • ARLOW, J., NEUSTADT, I.: UML2 a unifikovaný vývoj aplikací. Computer Press, 2011.
 • LARMAN, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process (3nd Edition), New York, Prentice Hall, 2004

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • AMBLER, S. W.: The Elements of UML 2.0 Style. Cambridge University Press. 2005
 • SCHMULLER, J.: Myslíme v jazyku UML. Grada, 2001