ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Optimalizace webových stránek

Optimalizace webových stránek

V tomto předmětu se studenti seznámí se zásadami správného návrhu webových stránek a webových aplikací a s optimalizací pro webové vyhledávače - Search Engine Optimization (SEO). Cílem je ukázat nejčastěji používané a ověřené způsoby návrhu grafického rozhraní webových stránek s důrazem na vhodnou strukturu a navigaci. Search Engine Optimization je postup, který může s minimálními (či nulovými) náklady pomoci výrazně zlepšit návštěvnost webových stránek z vyhledávačů. Jedná se o součásti oblasti, která se nazývá Search Engine Marketing (SEM).

Sylabus předmětu

  1. Zásady správného návrhu webových stránek - základní filozofie tvorby stránek, pravidla vývoje a souhrn obecných pravidel.
  2. Základy SEO - co je SEO a SEM, jak pracují vyhledávače, hodnocení stránek vyhledávači, umístění stránek ve výsledcích vyhledávání, popisek webu ve výsledcích vyhledávání.
  3. Optimalizace zdrojového kódu webových stránek - klíčová slova, meta tagy, URL adresy, copywriting, navigace, mapa stránek.
  4. Zpětné odkazy - význam zpětných odkazů, budování zpětných odkazů, kupování a výměna odkazů, RSS, problémy spojené se zpětnými odkazy.
  5. Analytické nástroje - přehled základních analytických nástrojů a nejdůležitějších ukazatelů, zdroje a vyhodnocení výsledků.
  6. Zakázané a potenciálně škodlivé metody, stručný úvod do PPC.