ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Programování 1

Programování 1

Předmět je určen pro nastupující studenty začínající s programováním. Jeho cílem je naučit studenty efektivním návykům při návrhu základních jednoduchých programovacích konstrukcí bez zaměření na složitější technologie probírané v navazujících předmětech. Návrhy řešení jsou probírány často hlavně z koncepčního hlediska, nicméně základním programovacím jazykem je jazyk Ruby používaný v navazujících předmětech. Náplní předmětu jsou mnohé ukázky programovacích technik pro základní programovací situace.

Sylabus předmětu

  1. Úvod do programování, historie a úvod do návrhu algoritmů - Co je to programování, v čem spočívá práce programátora, historie, typy programovacích jazyků, co je to algoritmus, Hello world v Ruby, příkazová řádka, vývojového prostředí, reprezentace dat v počítači
  2. Základní práce s proměnnými a datovými typy, podmíněné zpracování kódu - co je proměnná, typ proměnné a související operace, řetězce, převody, základní načítání vstupu, výrazy, podmínky
  3. Úvod do cyklů a datová struktura pole - iterace a různé typy cyklů, iterace s iterační proměnou a bez ní, definice pole a iterace jeho prvky, iterace prvky řetězce
  4. Pokročilejší práce s cykly, vnořování cyklů - vnoření cyklů, odpovídající vnořená pole a iterace takovou strukturou, ovlivňování iterací speciálními příklady a obecnost cyklu
  5. Základní algoritmy nad kontejnerovými typy - datové struktury asociativní pole a odpovídající iterace a množina, vnořené kontejnery, základní příklady nad kontejnery
  6. Minimalizace počtu iterací, úvod do procedurálního programování, metod - efektivní psaní kódu, definice podprogramu, princip DRY, parametry metody, návratová hodnota, rozsah platnosti

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 6 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • Učební texty k předmětu Programování 1 (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
  • FLANAGAN, D., MATSUMOTO, Y.: The Ruby Programming Language. O'Reilly Media, Inc., 2008

Doplňující a rozšiřující učební texty

  • THOMAS, D., FOWLER, C., HUNT, A.: Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, Second Edition, Pragmatic Bookshelf, 2004