ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Projekt pro Windows 8

Projekt pro Windows 8

Cílem tohoto předmětu je samostatná realizace studentských projektů v oblasti vývoje aplikací pro Windows 8. Na počátku si studenti vyberou projekt, který poté sami realizují s tím, že je kladen důraz na přiblížení se reálné situaci v praxi. To znamená, že studenti musí nejen samostatně vyvíjet řešení, ale i hledat potřebné zdroje informací týkající se vývoje aplikací pro Windows 8 a dalších technologií. Tato koncepce by měla studentům pomoci zlepšovat jejich schopnosti práce v týmu a řízení menších projektů, samostudia nových technologií a v neposlední řadě implementace reálného projektu čímž by je měla vhodným způsobem připravit na budoucí zaměstnání. Předmět je v závěru ukončen prezentací výsledků práce.

Sylabus předmětu

Studenti se  zdokonalí v samostatné systematické práci a naučí se základy vývoje aplikací pro Windows 8.

Organizace výuky

Prezenční forma

Formou konzultací

Kombinovaná forma

Formou konzultací