ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Správa požadavků

Správa požadavků

Cílem předmětu je ukázat formy a způsoby zaznamenávání požadavků na softwarový projekt pomocí procesní analýzy a techniky modelování případů užití. Studenti se v předmětu učí základním idejím správy požadavků (zadání) projektu, významu a způsobu aplikace modelování případu užití tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu zachycení přání a vizí sponzorů a zainteresovaných osob.

Sylabus předmětu

  1. Kick start, správa požadavků - Cílem lekce je představit základní pojmý, které souvisejí se správou požadavků (potřeby, vlastnosti, požadavky), základní vlastnosti požadavků.  
  2. Identifikace požadavků - Cílem lekce je představit techniky pro identifikaci požadavků, jako například brainstorming, fishbone diagram, mindmap apod.
  3. Procesní analýza - Na této přednášce budou předtaveny techniky procesního modelování, jako například BPMN, EPC apod. 
  4. Požadavky v systémové analýze - Cílem přednášky je seznámit studenty s použitím správy požadavků v rámci sysétmové analýzy, především formou pokročilých technik use case analýzy. 
  5. Odhad náročnosti požadavků - Na této přednášce budou představeny techniky odhadu náročnosti projektu - Funkční body, Use Case body, COCOMO.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 5 přednáškách a 5 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • Učební texty k předmětu Správa požadavků (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
  • WIEGERS, K.: Požadavky na software, Computer Press, 2008
  • WIEGERS, K., BEATTY, J.: Software Requirements 3, Microsoft Press, 2013

Doplňující a rozšiřující učební texty

  • CHEMTURI, M.: Requirements Engineering and Management for Software Development Projects. Springer, 2012.
  • LEFFINGWELL, D., WIDRING, D.: Managing Software Requirements: A Use Case Approach, London, Addison-Wesley Professional, 2012