ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Testovací software

Testovaní software

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti procesu testování SW s spolu s vysvětlením a procvičením jednotlivých aktivit testovacích cyklů. Předmět je orientován především na problémy, které musí řešit testovací tým při realizaci projektů. Důraz je kladen na pochopení procesu a získaní alespoň základních zkušeností s jednotlivými aktivitami testovacího procesu.

Sylabus předmětu

 1. Co je testování SW - Informace o průběhu kurzu, úvod/opakování – co by již měli vědět, – co je testování SW, co je zajišťování kvality, co je SW chyba, rozdíl mezi práci testera a QA , přesnost a správnost / verifikace a validace, axiomy testování, paradox pesticidů, dva nejhlavnější cíl testerů, dimenze kvality, testování černé a bílé skřínky, statické a dynamické testování, typy testů dle dimenze kvality, typy testů dle dimenze času. Hlavní role v procesu testování, jejich kompetence. Plánování testů - příprava testovacího plánu, harmonoframu testování a test strategie.
 2. Příprava testů - Testovací požadavky, příprava testovacích případů, skriptů a scénářů.
 3. Provedení testů - Spuštění testu, testovací iterace, nasazování změn.
 4. Vyhodnocení testů - Hlášení problému, testovací log, defect report, vyhodnocení testů, životní cyklus chyby.
 5. Automatizované testování - Automatické testy – architektura, kdy jsou vhodné, obecné problémy, obecné vlastnosti nástrojů pro automatické testy, automatizované unit testy. Popis z pohledu projektového řízení.
 6. Performance testování - Opakování pojmů - výkonnostních a zátěžových testů, architektura testů, SLA – obecné vlastnosti nástrojů pro performance testy, popis z hlediska projektového řízení.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 6 přednášek a 10 seminářů po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Testování SW (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • ROUDENSKÝ, P., HAVLÍČKOVÁ, A.: Řízení kvality softwaru, Computer Press, 2013
 • BLACK, R.: Managing the Testing Process, Wiley, 2009

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • PATTON, R.: Testování softwaru, Brno, Computer Press, 2002
 • MATT, S., DOUG, R.: Testování softwaru řízené návrhem, Computer Press, 2011
 • BLACK, R.: Critical Testing Processes, Wiley, 2003
 • WATKINS, J., MILLS, S.: Testing IT: an Off-the-shelf Software Testing Process. Cambridge University Press, 2010