ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Úvod do architektur informačních systémů

Úvod do architektur informačních systémů

Cílem předmětu je poskytnout komplexní informace o současných a perspektivních architekturách enterprise aplikací a principech jejich navrhování v praxi. Vymezení pojmu enterprise aplikace, Java EE a ASP.NET, návrhové vzory, definice aplikačního frameworku a jeho použití při vývoji informačních systémů, typy architektur IS (MVC, internet/intranet, MDA), aplikační, implementační, integrační vzory. Tyto poznatky jsou ve velké míře podpořeny studiem tří případů použití na třech velkých mezinárodních projektech, na kterých jsou vysvětlovány úlohy softwarové architektury. V osnově jsou uvedeny příklady těchto studií. Jednotlivé příklady systémů jsou přednášeny přímo jejich architekty z praxe. Souvisejícím cílem je také poskytnout možnost vyzkoušet si implementaci vlastního projektu se všemi aspekty projektů reálných. Jedná se o velký projekt, který studenti realizují v týmech a jsou jim poskytnuty podmínky emulující realitu IT projektů od sběru požadavků se zákazníkem přes návrh architektury, volbu techologie a řešení problémů integrace, detailní návrh až po tvorbu prototypu a finální prezentaci před zákazníkem. V této emulaci vystupují různí odborníci jak z Unicorn College, tak i z praxe zastupující role jako zákazník či technický konzultant. Jedná se o stěžejní projekt studia.

Sylabus předmětu

 1. Architektura IS - (definice, SW architekt, návrh a dokumentace, architektonické styly, modularizace, kontinuální integrace, aplikační framework atd.)
 2. Vrstvy informačních systémů - (prezentační, business, perzistentní)
 3. Další aspekty architektury IS - (zálohování, služby, dostupnost, škálovatelnost, distribuované aplikace, fault tolerance, specifika datové vrstvy, vyhledávání, bezpečnost a systémová integrace)
 4. Case study I: Unicorn Universe – úvod
 5. Case study I: Unicorn Universe – architektura
 6. Case study I: Unicorn Universe – architektura II
 7. Case study II: DAMAS
 8. Case study II: DAMAS – architektura I
 9. Case study II: DAMAS – architektura II
 10. Case study III: Tatra Banka – úvod
 11. Case study III: Tatra Banka – architektura
 12. Case study III: Tatra Banka – architektura II

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 přednášek a 6 seminářů po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Úvod do architektur informačních systémů (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • FOWLER, M.: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2012
 • EELES, P., CRIPPS, P.: Architektura softwaru, Computer Press, 2011