ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Vývoj na platformě Android

Vývoj na platformě Android

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování pro Android v jazyce Java, poskytnout studentům praktickou zkušenost s vývojem reálné aplikace, seznámit je s procesem vývoje mobilní aplikace od návrhu uživatelského rozhranní, přes vývoj, design až po nasazení aplikace do Google Play Store.

Sylabus předmětu

 1. Úvod I - Organizace, Jak probíhá vývoj mobilní aplikace? - Seznámení se strukturou a organizací předmětu, jak probíhá vývoj Android aplikace? Co je to OS Android a kde všude se používá, jaké jsou jeho perspektivy a vyhlídky. 
 2. Úvod II - IDE, jazyk, komponenty a ekosystém - IDE, ekosystémem a základními stavebními kameny Android aplikací. Pár slov o designu, verzích, dp x sp x px, principy designu a mobile. Co je to Android Manifest?
 3. Řízení I - Aktivity a jejich životní cyklus - Životní cyklus aktivity, podaktivity.
 4. Pohled I - Widgety a layouty - Seznámení se s widgety, layouty, jejich druhy a vytvářením pomocí xml a kódu.
 5. Pohled II - Fragmenty a další komponenty - Seznámení se s fragmenty, jejich životním cyklem a dalšími komponentami UI.
 6. Pohled III - ListView - Seznámení se s pokročilými komponentami UI - ListView, ViewHolder patternem a adaptéry.
 7. Pohled IV - Action Bar a další komponenty - Seznámení se s dalšími prvky UI - ActionBar, Menu, se systémem zpráv a dialogů.
 8. Vlákna, internet, komunikace - Seznámení se s různými způsoby zpracování úloh na pozadí a se způsoby stahování dat z internetu.
 9. Ukládání dat - Seznámení se s různými způsoby ukládání dat - do souboru, Shared Preferences, databáze.
 10. Stylování, Intent Filtery, Parcelable - Seznámení se se způsoby stylování Android aplikací a vytváření jejich vzhledu. Intent Filtery. Parcelable.
 11. Služby, BroadcastReceivery, Notifikace, Nastavení - Služby, BroadcastReceivery, notifikace a nastavení. Konzultace stavu semestrální práce.
 12. Závěr - Co se jinam nevešlo - Seznámení se s procesem distribuce aplikace do Google Play, diskuze nad stavem semestrální práce, diskuze nad množstvím probrané látky v poměru k dostupným a potřebným znalostem profesionála, co jsme neprobrali (Material Design, HW, ..), nástin možných cest dalšího studia a rozvoje.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 přednášek a 12 seminářů po 1,5 hod.

Kombinovaná forma