ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Vývoj na platformě iOS

Vývoj na platformě iOS

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování pro platformu iOS v jazyce Swift, poskytnout studentům praktickou zkušenost s vývojem reálné aplikace, seznámit je s procesem vývoje mobilní aplikace od návrhu uživatelského rozhraní, přes vývoj, design až po nasazení aplikace do AppStore.

Sylabus předmětu

 1. Úvod I - Organizace, Jak probíhá vývoj mobilní aplikace? - Seznámení se strukturou a organizací předmětu, jak probíhá vývoj iOS aplikace? - Nápad, LFP, HFP, Model, atd. (bonusová témata: Lean Canvas)
 2. Úvod II - IDE, jazyk, komponenty a ekosystém - Seznámení se se syntaxí jazyka, IDE, ekosystémem a základními stavebními kameny iOS aplikací. (bonusová témata: AppCode)
 3. Řízení I - životní cyklus - Seznámení se aplikací MVC na iOS, životním cyklem aplikace a tříd řízení (controllérů) a mechanizmem delegace. (bonusová témata: UIViewContainer)
 4. Pohled I - autolayout a storyboard - Seznámení se se stroryboardem, InterfaceBuilderem, autolayoutem, IBActions. (bonusová témata: bloky/closures)
 5. Pohled II - základní komponenty - Seznámení se se základními komponentami UI - UIButton, UISegmentedControl, UIToolBar, UINavigationBar, UITabBar, atd.
 6. Pohled III - pokročilé komponenty - Seznámení se s pokročilými komponentami UI - UITableView, UITableViewDataSource a UITableViewDelegate. (bonusová témata: UICollectionView, SwipeCell, StyleableCell)
 7. Pohled IV - modální a další komponety - Seznámení se s modálními a dalšími komponentami UI - UIMenu, UIAlertView, ProgressHUD, UIGestureRecognizer, UIWebView, atd. (bonusová témata: UIViewAnimation, NSDynamics)
 8. Model I - vlákna, internet, komunikace - Seznámení se s různými způsoby zpracování úloh na pozadí (selectors, GCD, notifikace), se způsoby stahování dat a komunikace - NSURL, AFNetworking, SDWebImage, REST. (bonusová témata: HyperBeck, RESTkit, HAL+JSON)
 9. Model II - ukládání dat - Seznámení se s různými způsoby ukládání dat na iOS - NSUserDefaults, NSCoding, KVC, co vše tvoří model a CoreData. (bonusová témata: KVO, MagicalRecord, Mogenerator)
 10. Řízení II - PUSH notifikace a konzultace - Seznámení se s integrací PUSH notifikací a další frameworků do aplikace, konzultace stavu semestrální práce. (bonusová témata: iCloud, Game Center, SpriteKit, SceneKit, cocos2D)
 11. Pohled V - design aplikace - Seznámení se se způsoby stylování iOS aplikací a definice jejich vzhledu pomocí UIAppearance. (bonusová témata: UISS, PaintCode, manuální vykreslování)
 12. Závěr - Distribuce do AppStore, Co jsme neprobrali, kudy dál? - Seznámení se s procesem distribuce aplikace do AppStore, diskuze nad stavem semestrální práce, diskuze nad množstvím probrané látky v poměru k dostupným a potřebným znalostem profesionála, nástin možných cest dalšího studia a rozvoje.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 přednášek a 12 seminářů po 1,5 hod.

Kombinovaná forma