ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Vývoj v ASP.NET

Vývoj v ASP.NET

Cílem studia tohoto předmětu je navázat na získané znalosti jazyku C# a platformy .NET v rámci předmětu Vývoj v C#. Studenti v předmětu získávají vědomosti o obecném fungování webových aplikací, vývoji webových aplikací na platformě .NET pomocí Visual Studio IDE včetně napojení aplikace na databázi MS SQL, tvorby a použití webové služby. Dále se studenti seznamují se souvisejícími technologiemi pro tvorbu moderních podnikových aplikací na platformě .NET jako je Silverlight, Windows Workflow Foundation, Windows Communication Foundation a ASP .NET MVC. V rámci předmětu je použit aktuální .NET Framework verze 4.0 a vývojové prostředí Visual Studio 2010.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do ASP.NET - Architektura webové aplikace. Základní principy zpracování http požadavku v ASP.NET. Tvorba webové aplikace pomocí Visual Studia.NET. Související technologie.
 2. Tvorba webových formulářů - Tvorba webových formulářů s využití standardních ovládacích prvků ASP.NET. Validace vstupních dat. Vytvoření uživatelského ovládacího prvky (UserControls) a použití na webovém formuláři. Tvorba jednotného vzhledu ASP.NET aplikace.
 3. Řízení stavu aplikace, navigace - Vysvětlení problému plynoucí z bezstavové aplikace. Udržování stavu pomocí objektů Session, Application, Viewstate, Cookies. Použití hierarchických navigačních ovládacích prvků.
 4. Konfigurace a nasazení ASP .NET - Základní konfigurační parametry ve web.config (AppSettings, ConnectionStrings, Trace, atd...). Dědičnost na úrovni konfigurace. Nasazení na IIS. Různé verze web.config (.NET 4.0)
 5. Práce s daty - Databinding. Zobrazení dat načtených z databáze MSSQL. Tvorba vázaných master-detail zobrazení. Zobrazení dat pomocí ASP.NET komponent: DataList, FormView, DetailView.
 6. Pokročilé komponenty -. Implementace vlastních ovládacích prvků (Custom Controls). Tvorba HTTP handlerů a HTTP modulů.
 7. Optimalizace a bezpečnost - Seznámení s použitím objektu Cache a principy výstupního cacheování (output caching). Přehled bezpečnostních principů v .NET. Přehled mechanismů zabezpečení webové aplikace.
 8. Webové služby - Základní princip webových služeb. Tvorba webových služeb a jejich vyžití z role klienta. Úvod do technologie WCF.
 9. AJAX - vysvětlení principu, pro a proti, implementace v ASP .NET, použití ASP .NET Control Toolkit.
 10. Silverlight - Představení silverlight, jazyk XAML, tvorba aplikace ve Visual Studio a Expression Blend, integrace s ASP .NET.
 11. Windows Workflow Foundation - Představení WWF, tvorba workflow ve Visual Studio, obvyklé typy aktivit, hostování workflow.
 12. ASP .NET MVC - Představení vzoru MVC, Porovnání s ASP .NET web forms, Implementace MVC aplikace.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Vývoj v ASP.NET (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • MACDONALD, M.: Beginning ASP.NET 4.5 in C#, Apress, 2012.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • FREEMAN, A.: Pro ASP.NET MVC 4. Apress, 2012.
 • WALTHER, S., HOFFMAN, K. S., DUDEK, N. S.: ASP.NET 4 Unleashed. Pearson Education, 2010.