ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Webový front-end

Webový front-end UU5

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet moderní webové front-endy s využitím knihovny uu5 obsažené v Unicorn Application Framework. Předmět volně navazuje na Webové technologie a studenty podrobně seznamuje s knihovnou uu5. Doporučené znalosti jsou základy HTML5, JavaScript, 

Sylabus předmětu

  1. Unicorn Application Framework - Úvod, klíčové myšlenky, 5 oblastí UAF, uuGateway, tid, awid.
  2. uuApp Framework - uuApp, uuSubApp, typická architektura uuSubApp (uuAppServer, uuAppObjectStore, uuAppBinaryStore), případové studie (Škoda Auto, Damas, Parrot).
  3. Principy responzivního designu a layoutu.
  4. Knihovna uu5 - úvod, zopakování základních principů React, základní principy uu5, základní stavební prvky, tzv. Bricks.
  5. Základní komponenty uu5.
  6. Pokročilé komponenty uu5.
  7. Formuláře.
  8. Propojení se server-side - principy napojení uu5 na server-side, AJAX, asynchronní volání, CallsMixin, LoadMixin.
  9. Rozšiřující knihovny - Plus4U5, UniWebKit.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět bude probíhat formou 2 víkendových workshopů za semestr.

Kombinovaná forma

Předmět bude probíhat formou 2 víkendových workshopů za semestr.