ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy objektově orientovaného programování

Základy objektově orientovaného programování

Cílem předmětu Základy objektově orientovaného programování je naučit studenty základním principy objektově orientovaného programování v teoretické i praktické rovině. Na přednáškách jsou teoretické principy vysvětlovány přímo na ukázkách zdrojového kódu. Studenti dále rozvíjejí svoje praktické znalosti programování na seminářích a v domácích cvičeních.

Sylabus předmětu

 1. Kick start - Koncepce předmětu, práce s editorem, čísla a řetězce, proměnné, datové typy.
 2. Řízení běhu programu - Volání metod, větvení, cykly.
 3. Práce s kolekcemi - Pole a slovníky, iterace, operace nad kolekcemi.
 4. Strukturované programování - Definice metod, předávání parametrů, lokální proměnné, navratová hodnota.
 5. Objektově orientované programování 1 - Vytváření vlastních tříd, instanční proměnné, konstruktor, atributy, dědičnost.
 6. Výjimky a regulární výrazy - Ošetřování výjimek, použití regularní výrazů pro kontrolu formátu a nahrazování textu.
 7. Práce se soubory - Čtení a zápis do souboru, formát YAML.
 8. Formát pro výměnu dat XML - Principy formátu XML, načítání XML, vytváření a ukládání XML.
 9. Dynamické programování - Reflexe, upravování tříd za běhu programu, dynamické volání metod (send), lambda funkce, přetěžování operátorů, vytváření iterátorů a kontrolních struktur, lokální proměnné a closure (uzávěr), volání neexistujících metod.
 10. Objektově orientované programování 2 -Třídní metody a atributy, moduly a mixiny, navrhové vzory Template Method a Strategy.
 11. Unit testy a dokumentace - Testování kódu v NetBeans, psaní testů pomocí TestUnit, zásady dokumentace kódu.
 12. Opakování - Shrnutí probrané látky, dotazy.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a ve12 seminářích po 1,5 hod. s dalšími 4 semináři na téma objektového návrhu.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Základy objektově orientovaného programování (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • THOMAS, D., FOWLER, C., HUNT, A.: Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, Second Edition, Pragmatic Bookshelf, 2013
 • KEOGH, J., GIANNINI, M.: OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí, Computer Press, 2010

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • FLANAGAN, D., MATSUMOTO, Y.: The Ruby Programming Language. O'Reilly Media, Inc., 2008