ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy umělé inteligence

Základy umělé inteligence

Předmět je koncipován jako úvodní přednáška do oboru umělé inteligence. Cílem předmětu je představit některé základní myšlenky vybraných oborů umělé inteligence. Důraz je přitom kladen především na pochopení užitečných základních principů. Ty jsou pro studenty využitelné nejen z hlediska zaměření jejich studia, ale mají často přesah i do jiných oblastí lidského života, jako filosofie či psychologie. Nedílnou součástí předmětu je pochopení, fungování některých známých aplikací umělé inteligence, např. v počítačových hrách, robotice, expertních systémech, dataminingu apod.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do umělé inteligence
 2. Prohledávání
 3. Lokální a online prohledávání
 4. Evoluční algoritmy
 5. Splňování omezujících podmínek
 6. Perceptron
 7. Vícevrstvé neuronové sítě
 8. Fuzzy množiny a fuzzy logika
 9. Učení
 10. Agenti
 11. Rozhodování - Black and White
 12. Celkový přehled

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma výuky není v tomto předmětu zavedena. Studenti kombinované formy studia mohou v případě zájmu navštěvovat výuku vedenou pro prezenční formu studia.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Úvod do umělé inteligence (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LAŽANSKÝ, J. A KOLEKTIV.: Umělá inteligence 1-6, Academia Praha, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007, 2013.
 • JONES, T. J.: Artificial Intelligence: A Systems Approach. Jones & Bartlett Learning, 2008.