ÚVOD / Studium na UC / Průběh studia

Důležité termíny

07. prosince 2019

WCC - Vyrob si vlastního chatbota

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnostKompletní seznam termínů

Průběh studia

Unicorn College nabízí vysokoškolské studium v prezenční, kombinované a individuální formě studia. Doporučená délka studia jsou 3 roky pro bakalářské studium a 2,5 let pro magisterské studium.
Akademický rok je zahájen zápisem do ročníku, při kterém si student vybírá předměty. V průběhu prvních čtrnácti dnů výuky může předměty i dodatečně zapisovat či mazat. Rok je rozdělen na zimní a letní semestr, každý se skládá z dvanácti týdnů výuky a šesti týdnů zkouškového období.
Nedílnou součástí studia je informační systém naší vysoké školy, prostřednictvím kterého nabízíme studentům ucelenou elektronickou podporu studia.

Formy výuky

Prezenční studium

 • Výuka probíhá formou pravidelných přednášek a seminářů.
 • 20-25 vyučovacích hodin týdně.
 • U vybraných předmětů jsou pořádány dvoudenní intenzivní workshopy.
 • Součástí studia je odborná praxe.

Kombinované studium

 • Probíhá formou samostudia a víkendových tutorialů, které se konají jednou měsíčně.
 • U vybraných předmětů jsou pořádány dvoudenní intenzivní workshopy.

Individuální studium

 • Probíhá zejména formou víkendových setkání a průběžných konzultací s vyučujícími.
 • Student sestavuje svůj studijní plán s jednotlivými pedagogy.

Work & Study

Absolventům technických středních škol a gymnázií nabízíme možnost pracovat a studovat zároveň. Program se týká studijního oboru informační technologie, na jehož kombinovanou formu studia je studentovi poskytnuto stipendium a současně získá pracovní místo jako programátor ve společnosti Unicorn. Program je realizovan ve městech na Slovensku, kde má Unicorn svá vývojová centra.
Co nabízíme
 • Pracovat na zajímavých projektech tam, kde jste doma.
 • Vydělat si a získat stipendium.
 • Vystudovat zajímavý obor na prestižní škole.
 • Získat kvalifikaci a praktické zkušenosti v IT.
Více o programu Work & Study se dozvíte zde.

Večerní kurzy

 • U předmětů vyžadujících nadstandardní přípravu vypisujeme večerní kurzy.
 • Probíhají v pracovních dnech a jsou určeny studentům, kterým nevyhovuje výuka v tutoriálech a kteří preferují častější procvičování.
 • Kurzy jsou placené, cena se pohybuje v rozmezí 2 000 – 2 500 Kč.
   

Kreditní systém

 • Předměty mají podle náročnosti přidělen počet kreditů, nejčastěji v rozmezí 3–6.
 • Za celé studium musí student získat nejméně 180 kreditů.
 • Pro postup do dalšího ročníku je potřeba získat minimálně 36 kreditů za akademický rok.
 • Kreditní systém  umožňuje studentům rozložit studijní povinnosti až do pěti let studia.

Systém hodnocení předmětů

 • Průběžné a závěrečné hodnocení.
  • Průběžné hodnocení - aktivita při výuce, testy, domácí úkoly, seminární práce, workshop.
  • Záveřečné hodnocení - ústní zkouška, písemný test, či kombinace.
 • Pro absolvování předmětu musí student získat min. 60 % bodů z průběžného tak i závěrečného hodnocení.
 • Pro každý test jsou vypisovány dva termíny, řádný a náhradní. Dále si mohou studenti požádat o individuální termín testu, ten je již zpoplatněný.
 • Studenti, kteří v průběhu semestru získali alespoň minimální požadovaný počet bodů z průběžného hodnocení, mají možnost složit závěrečné hodnocení v semestru následujícím.
 • U vybraných předmětů nabízíme vedle tradičních aktivit nutných ke splnění průběžného hodnocení (testy, domácí úkoly) možnost získat body rovněž za účast a zapojení do výuky.

Projektová výuka
 

Součástí studia je projektová výuka, která slouží k naplňování hlavního cíle naší školy. Tím je propojit znalosti napříč vyučovanými předměty a aplikovat teoretické znalosti v praxi.
 

Intenzivní workshopy

 • Vedeny zkušenými lektory vybíranými z řad spolupracujících odborníků.
 • Studenti  v týmech řeší projekty, na jejichž vypracování mají jeden až dva dny, dle typu předmětu.
 • Každý tým si volí svého projektového manažera, navrhuje projektový plán a organizační strukturu skupiny. Na závěr prezentují své výstupy lektorům.
 • Studenti si v těchto projektech vyzkouší vytvořit úvodní studie, strategické plány společností, marketingové strategie, restrukturalizaci podniku apod.

Celosemestrální projekty

 • Studentské týmy mají přiřazeny své zástupce klientů a technologické konzultanty.
 • V průběhu semestru ředitel projektu vytváří pravidelné týdenní reporty, týmy se také pravidelně setkávají s vedoucím semináře a zástupci klientů.
 • Závěrečných prezentací se často účastní i zástupci našich obchodních partnerů (např. Česká spořitelna, Microsoft, Apple).
 • Díky tomuto projektu si studenti vyzkouší například navrhnout informační systém, sepsat technický projekt a implementovat prototyp informačního systému či mobilní aplikace.

Zapojení obchodních partnerů do výuky

Často jsou přednášky vedeny zástupci našich obchodních partnerů, nejčastěji z řad finančních institucí nebo technologických společností.
Není výjimkou je potkat i na zkouškách, studenti tak získávají jedinečnou zkušenost s argumentací a prezentací svých názorů před vysoce postavenými manažery či specialisty.