ÚVOD / Studium na UC / Průběh studia

Důležité termíny

17. ledna 2019

Den otevřených dveří

14. února 2019

Den otevřených dveří

18. února 2019

Zahájení letního semestruKompletní seznam termínů

Průběh studia

Unicorn College nabízí vysokoškolské studium v prezenční, kombinované a individuální formě studia. Doporučená délka studia jsou 3 roky pro bakalářské studium a 2,5 let pro magisterské studium.
Akademický rok je zahájen zápisem do ročníku, při kterém si student vybírá předměty. V průběhu prvních čtrnácti dnů výuky může předměty i dodatečně zapisovat či mazat. Rok je rozdělen na zimní a letní semestr, každý se skládá z dvanácti týdnů výuky a šesti týdnů zkouškového období.
Nedílnou součástí studia je informační systém naší vysoké školy, prostřednictvím kterého nabízíme studentům ucelenou elektronickou podporu studia.

Formy výuky

Prezenční studium

 • Výuka probíhá formou pravidelných přednášek a seminářů.
 • 20-25 vyučovacích hodin týdně.
 • U vybraných předmětů jsou pořádány dvoudenní intenzivní workshopy.
 • Součástí studia je odborná praxe.

Kombinované studium

 • Probíhá formou samostudia a víkendových tutorialů, které se konají jednou měsíčně.
 • U vybraných předmětů jsou pořádány dvoudenní intenzivní workshopy.

Individuální studium

 • Probíhá zejména formou víkendových setkání a průběžných konzultací s vyučujícími.
 • Student sestavuje svůj studijní plán s jednotlivými pedagogy.

Work & Study

Absolventům technických středních škol a gymnázií nabízíme možnost pracovat a studovat zároveň. Program se týká studijního oboru informační technologie, na jehož kombinovanou formu studia je studentovi poskytnuto stipendium a současně získá pracovní místo jako programátor ve společnosti Unicorn. Program je realizovan ve městech na Slovensku, kde má Unicorn svá vývojová centra.
Co nabízíme
 • Pracovat na zajímavých projektech tam, kde jste doma.
 • Vydělat si a získat stipendium.
 • Vystudovat zajímavý obor na prestižní škole.
 • Získat kvalifikaci a praktické zkušenosti v IT.
Více o programu Work & Study se dozvíte zde.

Večerní kurzy

 • U předmětů vyžadujících nadstandardní přípravu vypisujeme večerní kurzy.
 • Probíhají v pracovních dnech a jsou určeny studentům, kterým nevyhovuje výuka v tutoriálech a kteří preferují častější procvičování.
 • Kurzy jsou placené, cena se pohybuje v rozmezí 2 000 – 2 500 Kč.
   

Kreditní systém

 • Předměty mají podle náročnosti přidělen počet kreditů, nejčastěji v rozmezí 3–6.
 • Za celé studium musí student získat nejméně 180 kreditů.
 • Pro postup do dalšího ročníku je potřeba získat minimálně 36 kreditů za akademický rok.
 • Kreditní systém  umožňuje studentům rozložit studijní povinnosti až do pěti let studia.

Systém hodnocení předmětů

 • Průběžné a závěrečné hodnocení.
  • Průběžné hodnocení - aktivita při výuce, testy, domácí úkoly, seminární práce, workshop.
  • Záveřečné hodnocení - ústní zkouška, písemný test, či kombinace.
 • Pro absolvování předmětu musí student získat min. 60 % bodů z průběžného tak i závěrečného hodnocení.
 • Pro každý test jsou vypisovány dva termíny, řádný a náhradní. Dále si mohou studenti požádat o individuální termín testu, ten je již zpoplatněný.
 • Studenti, kteří v průběhu semestru získali alespoň minimální požadovaný počet bodů z průběžného hodnocení, mají možnost složit závěrečné hodnocení v semestru následujícím.
 • U vybraných předmětů nabízíme vedle tradičních aktivit nutných ke splnění průběžného hodnocení (testy, domácí úkoly) možnost získat body rovněž za účast a zapojení do výuky.

Projektová výuka
 

Součástí studia je projektová výuka, která slouží k naplňování hlavního cíle naší školy. Tím je propojit znalosti napříč vyučovanými předměty a aplikovat teoretické znalosti v praxi.
 

Intenzivní workshopy

 • Vedeny zkušenými lektory vybíranými z řad spolupracujících odborníků.
 • Studenti  v týmech řeší projekty, na jejichž vypracování mají jeden až dva dny, dle typu předmětu.
 • Každý tým si volí svého projektového manažera, navrhuje projektový plán a organizační strukturu skupiny. Na závěr prezentují své výstupy lektorům.
 • Studenti si v těchto projektech vyzkouší vytvořit úvodní studie, strategické plány společností, marketingové strategie, restrukturalizaci podniku apod.

Celosemestrální projekty

 • Studentské týmy mají přiřazeny své zástupce klientů a technologické konzultanty.
 • V průběhu semestru ředitel projektu vytváří pravidelné týdenní reporty, týmy se také pravidelně setkávají s vedoucím semináře a zástupci klientů.
 • Závěrečných prezentací se často účastní i zástupci našich obchodních partnerů (např. Česká spořitelna, Microsoft, Apple).
 • Díky tomuto projektu si studenti vyzkouší například navrhnout informační systém, sepsat technický projekt a implementovat prototyp informačního systému či mobilní aplikace.

Zapojení obchodních partnerů do výuky

Často jsou přednášky vedeny zástupci našich obchodních partnerů, nejčastěji z řad finančních institucí nebo technologických společností.
Není výjimkou je potkat i na zkouškách, studenti tak získávají jedinečnou zkušenost s argumentací a prezentací svých názorů před vysoce postavenými manažery či specialisty.