ÚVOD / Studium na UC / Školné

Důležité termíny

19. října 2018

Poslední termín pro zaslání přihlášky ke studiu

9. listopadu 2018

Konference DevOps

13. prosince 2018

Den otevřených dveří

14. února 2019

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Školné

Jazyk / forma studia
Prezenční studium
Kombinované studium
Individuální studium
Studium v českém jazyce
50 000 Kč
40 000 Kč
86 000 Kč
Studium v anglickém jazyce
6 000 EUR
-
-
Školné je placeno vždy na celý akademický rok. Školné na první rok studia je nutné uhradit nejpozději do 14-ti dnů od podpisu smlouvy. Pro další roky studia jsou termíny platby určeny ve smlouvě o studiu.
Student může přes studijní oddělení požádat o splátkový kalendář platby školného.
Pokud chcete získat informace o poplatcích spojených s přijimacím řízením, vše naleznete ZDE.

Slevy na školném

Pro studenty, kteří do čtrnácti dnů po přijetí ke studiu podepíší a doručí smlouvu o studiu, je připravena jednorázová sleva na školném ve výši 3 000 Kč 1). Pro studenty, kteří při absolvování stipendijního testu dosáhnout hodnocení nad 50 %, mají nárok na jednorázovou slevu 10% 2).
1) Sleva se vztahuje na uchazeče o studium, kteří absolvují přijímací řízení nejpozději do 4.9.2018 a doručí smlouvu o studiu buď osobně, nebo ji odešlou poštou nejpozději do 14 dnů včetně od data přijetí (v případě odeslání  smlouvy poštou rozhoduje razítko pošty). Sleva je uplatňována pouze tehdy, pokud uchazeč o studium uhradí školné v průběhu doby splatnosti definované ve smlouvě o studiu.
2) Pro studenty, kteří napíší stipendijní test dle Stipendijního řádu čl. 3, odstavec 5 nad 50 %, avšak nedosáhnou na stipendium, získávají jednorázovou slevu na platbu školného pro 1. akademický rok ve výši 10 %.
 

Úhrada plateb

Tuzemská platba

Číslo účtu
35-2147930287/0100
Konstantní symbol
0308

Zahraniční platba

Účet v měně EUR
115-7703170227/0100
IBAN kód
CZ14 0100 0001 1577 0317 0227
SWIFT kód
KOMBCZPPXXX
Banka
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha, ČR
Konstantní symbol
0308