ÚVOD / Studium na UC / Školné

Důležité termíny

17. června 2017

Zábavné programování

22. června 2017

Přijímací řízení

17. srpna 2017

Den otevřených dveří

24. srpna 2017

Přijímací řízení

Kompletní seznam termínů

Školné

Jazyk / forma studia
Prezenční studium
Kombinované studium
Individuální studium
Studium v českém jazyce
50 000 Kč
40 000 Kč
86 000 Kč
Studium v anglickém jazyce
6 000 EUR
-
-
Školné je placeno vždy na celý akademický rok. Školné na první rok studia je nutné uhradit nejpozději do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy. Pro další roky studia jsou termíny platby určeny ve smlouvě o studiu.
Student může přes studijní oddělení požádat o splátkový kalendář platby školného.
Pokud chcete získat informace o poplatcích spojených s přijimacím řízením, vše naleznete ZDE.

Slevy na školném

Pro studenty, kteří do čtrnácti dnů po přijetí ke studiu podepíší a doručí smlouvu o studiu, je připravena jednorázová sleva na školném ve výši 3 000 Kč 1).
1) Sleva se vztahuje na uchazeče o studium, kteří absolvují přijímací řízení nejpozději 5. září 2017 a doručí smlouvu o studiu buď osobně, nebo ji odešlou poštou nejpozději do 14 dnů včetně od přijetí (v případě odeslání poštou rozhoduje razítko pošty). Sleva je uplatňována pouze tehdy, pokud uchazeč o studium uhradí školné v průběhu doby splatnosti definované ve smlouvě o studiu.

Úhrada plateb

Tuzemská platba

Číslo účtu
35-2147930287/0100
Konstantní symbol
0308

Zahraniční platba

IBAN kód
CZ10 0100 0000 3521 4793 0287
SWIFT kód
KOMBCZPPXXX
Banka
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha, ČR
Konstantní symbol
0308