ÚVOD / Studium na UC / Stipendijní program

Důležité termíny

16. března 2017

Den otevřených dveří

18. března 2017

WeCanCode-Arudino - 1. lekce

25. března 2017

Vývoj aplikací pro iOS - WeCanCode-Essentials

Kompletní seznam termínů

Stipendijní programy

Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia. Veškeré žádosti o přidělení stipendia přijímá a vyřizuje studijní oddělení.

Prospěchová stipendia

Formou prospěchových stipendií podporujeme nadané studenty prezenční formy.

Stipendijní testy

Cílem stipendijních testů je ověřit znalosti středoškolského učiva v následujících oblastech:
 • anglický jazyk
 • matematika
 • ekonomie nebo informační technologie (podle zvoleného oboru studia)
Ukázky testů
Anglický jazyk (PDF, 49 kB)
Matematika (PDF, 99 kB)
Ekonomie (PDF, 57 kB)
icon-silver.jpg

Prospěchové stipendium Silver

 • Mezi 30 nejlepšími studenty Unicorn College
 • Odpuštěno školné
 • Úspěšně absolvován stipendijní test
 • Studijní průměr do 1,5
icon-gold.jpg

Prospěchové stipendium Gold

 • Mezi třemi nejlepšími studenty Unicorn College
 • Držitel prospěchového stipendia Silver
 • Odpuštěno školné
 • Odměna 10 000 Kč

Financování prospěchových stipendií

Prospěchová stipendia jsou financována prostřednictvím našeho partnera – společnosti Unicorn Systems.
stipendium01.png
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty nejlepší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředí na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch zákazníků. Působí na trhu již od roku 1990 a za tu dobu vytvořila celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Mají ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Unicorn Systems disponují detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských činností. Rozumí principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám zákazníků.

Ubytovací stipendia

Našim studentům zprostředkováváme poskytnutí ubytovacího stipendia, které je přidělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výplata stipendia je prováděna v souladu s jeho zákony a směrnicemi.
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání. Nárok nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Stipendium je zpravidla přiznáváno studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu. Výše stipendia je 650 Kč/měsíc. Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta, a to do 30 dnů od přijetí ubytovacího stipendia na účet školy.