ÚVOD / Studium na UC / Stipenda

Důležité termíny

17. června 2017

Zábavné programování

22. června 2017

Přijímací řízení

17. srpna 2017

Den otevřených dveří

24. srpna 2017

Přijímací řízení

Kompletní seznam termínů

Stipenda

Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia. Veškeré žádosti o přidělení stipendia přijímá a vyřizuje studijní oddělení.

Prospěchová stipendia

Formou prospěchových stipendií podporujeme nadané studenty prezenční formy.

Prospěchové stipendium Silver

  • Mezi 30 nejlepšími studenty Unicorn College
  • Odpuštěno školné
  • Úspěšně absolvován stipendijní test
  • Studijní průměr do 1,5

Prospěchové stipendium Gold

  • Mezi třemi nejlepšími studenty Unicorn College
  • Držitel prospěchového stipendia Silver
  • Odpuštěno školné
  • Odměna 10 000 Kč

Stipendijní testy

Cílem stipendijních testů je ověřit znalosti středoškolského učiva v následujících oblastech:

Ubytovací stipendia

Našim studentům zprostředkováváme poskytnutí ubytovacího stipendia, které je přidělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výplata stipendia je prováděna v souladu s jeho zákony a směrnicemi.
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání. Nárok nevzniká za měsíce červenec a srpen.