ÚVOD / Studium na UC / Stipenda

Důležité termíny

18. ledna 2018

Den otevřených dveří

15. února 2018

#UCLday

15. března 2018

Den otevřených dveří

Kompletní seznam termínů

Stipenda

Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia. Veškeré žádosti o přidělení stipendia přijímá a vyřizuje studijní oddělení.

Prospěchová stipendia

Formou prospěchových stipendií podporujeme nadané studenty prezenční formy.

Prospěchové stipendium Silver

  • Mezi 30 nejlepšími studenty Unicorn College
  • Odpuštěno školné
  • Úspěšně absolvován stipendijní test
  • Studijní průměr do 1,5

Prospěchové stipendium Gold

  • Mezi třemi nejlepšími studenty Unicorn College
  • Držitel prospěchového stipendia Silver
  • Odpuštěno školné
  • Odměna 10 000 Kč

Stipendijní testy

Cílem stipendijních testů je ověřit znalosti středoškolského učiva v následujících oblastech:

Ubytovací stipendia

Našim studentům zprostředkováváme poskytnutí ubytovacího stipendia, které je přidělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výplata stipendia je prováděna v souladu s jeho zákony a směrnicemi.
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání. Nárok nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Stipendium je zpravidla přiznáváno studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu. Výše stipendia je 650 Kč/měsíc. Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta, a to do 30 dnů od přijetí ubytovacího stipendia na účet školy.

Sociální stipendia

Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který příspěvek přiznal.
Přiznává se na základě elektronické žádosti, která se zasílá na studijní oddělení ve stanoveném formuláři. Pro každý semestr se podává nová žádost. Žádost je student povinen podat nejpozději v termínech 31.10., žádá-li o přiznání stipendia na zimní semestr a a 31.3., žádá-li přiznání stipendia na letní semestr příslušného akademického roku. Součástí žádosti je doložení nároku na sociální stipendium a uvedení čísla bankovního účtu.
Student má nárok na sociální stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia.
Sociální stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta a to do 30 dnů od přijetí sociálního stipendia na účet školy.
(Oficiální stanovisko MŠMT zde)