ÚVOD / Studium na UC / Stipenda

Důležité termíny

13. květen 2017

Stavba projektů v Arduino

3. června 2017

Internet věcí prakticky

15. červen 2017

Den otevřených dveří

17. června 2017

Zábavné programování

Kompletní seznam termínů

Stipenda

Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia. Veškeré žádosti o přidělení stipendia přijímá a vyřizuje studijní oddělení.

Prospěchová stipendia

Formou prospěchových stipendií podporujeme nadané studenty prezenční formy.

Prospěchové stipendium Silver

  • Mezi 30 nejlepšími studenty Unicorn College
  • Odpuštěno školné
  • Úspěšně absolvován stipendijní test
  • Studijní průměr do 1,5

Prospěchové stipendium Gold

  • Mezi třemi nejlepšími studenty Unicorn College
  • Držitel prospěchového stipendia Silver
  • Odpuštěno školné
  • Odměna 10 000 Kč

Stipendijní testy

Cílem stipendijních testů je ověřit znalosti středoškolského učiva v následujících oblastech:

Ubytovací stipendia

Našim studentům zprostředkováváme poskytnutí ubytovacího stipendia, které je přidělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výplata stipendia je prováděna v souladu s jeho zákony a směrnicemi.
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání. Nárok nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Stipendium je zpravidla přiznáváno studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu. Výše stipendia je 650 Kč/měsíc. Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta, a to do 30 dnů od přijetí ubytovacího stipendia na účet školy.