ÚVOD / Studium na UC / Vyučující

Vyučujicí

Pro výuku předmětů vybíráme špičkové vyučujicí, kteří mají bohaté pedagogické zkušenosti  a kteří v daném oboru aktivně působí. Do výuky aktivně zapojujeme i přední specialisty našich partnerů.
Důsledně dbáme na to, aby vyučujicí kromě teoretických znalostí disponovali i praktickými zkušenostmi, a tak dokázali efektivním výkladem předat znalosti druhým.
Na výuce se podílí přibližně stovka pedagogů. Mezi nimi působí například následující osobnosti:
JUDr. Hana Bachrachová Schelová, Ph.D., LL.M.
 • Advokát
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Specializuje se na oblast IT práva, obchodního, občanského, rodinného a správního práva.
 • Dlouhodobě se zabývá rovněž právem v oblasti moderních informačních technologií, telekomunikací, Internetu a problematikou doménových jmen
Ing. Marek Beránek, Ph.D.
getImageData;jsessionid=D85580E063EE698A6BDA5319AE0093D5.0tcde18.dspng.png
 • Ředitel, Unicorn College s.r.o.
 • Katedra informačních technologií
 • Odborník na oblast procesního a projektového řízení, zvyšování kvality a efektivnosti výuky
 • Autor řady publikací o procesním řízení vzdělávacích institucí a moderních metodách výuky
 • Projektový manažer projektu návrhu a vývoje ITk Production Database, detektor ATLAS, CERN
Ing. Zuzana Boháčová
 • Product marketing specialist, Komerční banka a.s.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Výuka marketingu
 • Dlouhodobé zkušenosti z oblasti marketingové komunikace
Ing. Pavel Bory
 • Seniorní vývojář, Unicorn a.s.
 • Katedra informačních technologií
 • Specializuje se na vývoj aplikací na platformě .NET
 • Autor řady publikací o programování a moderních metodách výuky
Ing. Jana Brhelová
 • Vedoucí katedry ekonomie a managementu
 • Vyučující na Unicorn College a Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky a hospodářských dějin. V tomto oboru také dokončuje své doktorské studium na Národohospodářské fakultě VŠE.
Ing. Michal Brožka, Ph.D.
 • Hlavní analytik, Raiffeisenbank a.s.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Přední specialista v oblasti finanční a bankovní analýzy
 • Dlouholeté zkušenosti z top managerských pozic v oblasti bankovních analýz
doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Odborník na mezinárodní obchodní vztahy
 • Dlouholetá pedagogická praxe a praxe z činnosti OECD
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
 • Rektor, Unicorn College s.r.o.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Odborník na makroekonomii, mikroekonomii, regionální ekonomii, ekonomickou analýzu a modelování
 • Autor řady odborných publikací
 • Spoluautor interaktivní učebnice Mikroekonomie a Makroekonomie
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
muž.png
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Výuka statistiky, aplikované optimalizace a algoritmizace
 • Autor řady odborných publikací
 • Člen v odborných společnostech: The Econometric Society, Česká statistická společnost, Česká společnost pro operační výzkum
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
muž.png
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Výuka základů sociologie a psychologie
 • Kmenový pracovník Akademie věd ČR
doc. George Feuerlicht, Ph.D.
muž.png
 • Garant studijního programu, Unicorn College s.r.o.
 • Katedra informačních technologií
 • Specializuje se na oblast softwarové architektury a databází
 • Autor řady odborných publikací
Ing. Savina Finardi, Ph.D.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Specializuje se na oblast daní a regulaci daňového systému
 • Výuka problematiky daní
Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Odborník na bankovní systém a finanční trhy
 • Specializuje se na analýzu finančních krizí
 • Autor řady odborných publikací
Ing. David Hartman, Ph.D.
 • Katedra informačních technologií  
 • Odborník na algoritmická řešení reálných problémů působící v oblasti analýzy klimatu, neurologických dat či dopravních simulací s širokou mezinárodní spoluprací
 • Autor řady odborných publikací
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Odborník na národohospodářské dějiny,
 • Autor mnoha odborných publikací a statí, působení na UK Praha
Ing. Jan Jaroš
 • Člen představenstva, Unicorn a.s.
 • Generální ředitel, Unicorn Systems a.s.
 • Katedra informačních technologií  
 • Dlouholeté zkušenosti z oblasti IT, specializace na podnikovou strategii, správa produktového portfolia, obchod, CRM
Ing. Tomáš Jukin
 • Zakladatel, Juicymo s.r.o.
 • Katedra informačních technologií  
 • Specializuje se na vývoj mobilních aplikací pro iOS a webových aplikací v Ruby on Rails
 • Zabývá se umělou inteligencí, multi-agentními systémy, vývojem her a Internet of Things
Ing. David Kimr
 • Člen představenstva, Unicorn a.s.
 • Předseda představenstva, Plus4U a.s.
 • Katedra informačních technologií  
 • Expert na ICT strategii, procesy vývoje software a architekturu informačních systémů
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Odborník na oblast personalistiky, motivačních a mzdových systémů
 • Děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE Praha v letech 2000 - 2006
 • Člen meziresortní komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro výzkum ceny práce.
 • Zakládající člen a člen předsednictva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů
Ing. Michal Kökörčený, Ph.D.
 • Softwarový architekt, ZOOM International
 • Katedra informačních technologií  
 • Odborník na oblast softwarové architektury, procesního a datového modelování
 • Certified ISO SAM Manager 19770-1
Ing. Vladimír Kovář, Ph.D.
 • Předseda představenstva, Unicorn a.s.
 • Katedra informačních technologií  
 • Odborník na oblast metodik softwarového vývoje, řízení rozsáhlých softwarových projektů a zajištění kvality software
 • Podnikatel roku 2008 v ČR
 • IBM Rational Certified Specialist pro metodiku RUP
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Odborník na národohospodářské dějiny
 • Autor mnoha publikací a odborných článků, působení na UK Praha
RNDr. Ondřej Kučera
 • Softwarový architekt, Unciorn a.s.
 • Katedra informačních technologií
 • Odborník na oblast vývoje webových aplikací (klientské i serverové části), algoritmizaci a počítačového zpracování přirozeného jazyka.
   
JUDr. Katarina Maisnerová
 • Soudní exekutor
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Vyhlášena  Advokátní komorou ČR Talentem roku České advokacie 2014,
Ing. Stanislav Mikulecký, Ph.D.
 • Senior consultant, softwarový architekt, Unicorn a.s.
 • Katedra informačních technologií
 • Přední specialista na oblast softwarové architektury, více jak 15 let zkušeností s výrobou a integrací systémů pro zákazníky v oblasti energetiky
 • Microsoft Certified Professional Developer, Microsoft Certifited Technology Specialist, RedHat Middleware: Partner Certified Salesperson Training Path
Ing. Ludmila Petkovová, Ph.D.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Výuka statistiky
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.
 • Soudní znalec
 • Forenzní fonetika, Kriminalistický ústav Praha
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Výuka prezentačních a komunikačních dovedností
 • Expert na identifikaci anonymních mluvčí
doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
muž.png
 • Katedra informačních technologií
 • Výuka matematiky
 • Autor řady odborných publikací
doc. Ing. Prokop Toman, CSc.
 • Katedra informačních technologií
 • Odborník na oblast podnikové informatiky, znalostního managementu a oblast vývoje software
 • Autor řady odborných publikací.
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.
muž.png
 • Soudní znalec
 • Katedra informačních technologií
 • Odborník na oblast počítačové bezpečnosti
 • Autor řady odborných publikací.
doc. Ing. Václav Vacek, CSc.
 • Prorektor pro výzkum a zahraniční spolupráci, Unicorn College
 • Vědecko-výzkumný pracovník, Fakulta Strojní, ČVUT v Praze
 • Katedra informačních technologií
 • Odborník s mezinárodní působností, dlouholetá praxe v CERN ve Švýcarsku specializující se na inženýrské aplikace
 • Dlouhodobě se zabývá využitím moderních informačních přístupů v oblastech vzdělávání a Internetu věcí
 • Autor řady odborných publikací
RNDr. Štěpán Verecký
 • Senior consultant, Unicorn a.s.
 • Katedra informačních technologií
 • Dlouhodobé zkušenosti z oblasti vývoje rozsáhlých podnikových informačních systémů
 • Specializuje se na oblast projektového managementu a projekty z oblasti bankovnictví, paper-less concept a energetiky
Mgr. Pavel Zeman
 • Senior consultant, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast softwarové architektury, vývoje enterprise aplikací a databází
 • Přednášejicí a autor řady příspěvků na odborných konferencích
Ing. Kateřina Zahálková
 • Resources Director, Unicorn Systems a.s.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Dlouhodobé zkušenosti z oblasti personalistiky
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
 • Katedra informačních technologií
 • Výuka matematiky
 • Odborník na oblast bezpečnosti a požární ochranu
 • Autor řady odborných publikací
Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.
 • Auditor, daňový a účetní poradce s dlouholetou praxí
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Certifikovaný auditor v oblasti daní a účetnictví
 • Výuka managementu a systému controllingu podniku
Ing. Lenka Zouharová, Ph.D.
 • Katedra ekonomie a managementu
 • Výuka základů účetnictví a finančního učetnictví