Заява щодо захисту персональних даних

Ми дуже цінуємо Вашу довіру, тому приділяємо велику увагу захистові Ваших персональних даних під час їхньої обробки.
Метою цієї заяви є надання Вам інформації про те, які персональні дані ми збираємо, як поводимось із ними, з яких джерел їх одержуємо, для яких цілей використовуємо, кому надаємо, та як Ви можете довідатися про те, які саме персональні дані про Вас ми обробляємо. У цій заяві ми також пояснюємо, як ми забезпечуємо конфіденційність і безпеку Ваших персональних даних.
Ця Заява чинна від 25. 5. 2018 р.

Адміністратор Ваших персональних даних

Компанія Unicorn College s.r.o. (ТОВ «Юнікорн Коледж») ІН: 271 69 511, юридична адреса: 130 00 Прага-3, В Капсловнє, 2767/2, є адміністратором персональних даних згідно зі ст. 4 пункту 7 Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування директиви № 95/46/ЄС (GDPR - General Data Protection Regulation - Загальний Регламент про захист персональних даних).

Уповноважена особа з питань захисту персональних даних

Компанія Unicorn College s.r.o. створила посаду Уповноваженої особи з питань захисту персональних даних, до якої суб’єкти даних можуть звертатись зі своїми запитаннями, пропозиціями або з питань реалізації своїх прав за спеціальною електронною адресою: dpo@unicorn.com.

Принципи захисту Ваших персональних даних

Ми хочемо, щоб Ви знали, що з Вашими персональними даними ми поводимось належним чином і згідно з чинними нормативно-правовими приписами. Ваші персональні дані захищені в максимально можливому обсязі. У цьому документі ми ознайомимо Вас з основними принципами, якими керуємось під час опрацювання Ваших персональних даних
 • Законність
  Ми обробляємо персональні дані на основі законного обов’язку (правової підстави), та згідно з усіма нормативно-правовими актами.
 • Цільове обмеження
  Ваші персональні дані ми використовуємо винятково для цілей, зазначених у момент їхнього отримання, або для інших взаємопов’язаних цілей, і завжди згідно з законом.
 • Мінімізація персональних даних
  Ми вимагаємо тільки такі персональні дані, які є необхідними та відповідають меті, задля якої вони обробляються.
 • Точність даних
  Згідно з законом ми актуалізуємо Ваші персональні дані та забезпечуємо їхнє коригування. Ви маєте можливість будь-коли звернутись до нас, щоб перевірити, доповнити або видалити персональні дані, які Ви нам надали.
 • Коректність і прозорість
  Ми опрацьовуємо персональні дані прозоро та відкрито з метою виконання договірних обов’язків, на підставі наших законних інтересів і Вашої абсолютної згоди. У випадку істотного порушення безпеки Ваших персональних даних ми зобов’язані негайно інформувати Вас про такий факт.
 • Цілісність і конфіденційність
  Ваші персональні дані ми опрацьовуємо таким чином, щоб запобігти будь-якому несанкціонованому або випадковому доступу до персональних даних, їхній зміні, знищенню або втраті, несанкціонованому передаванню, незаконній обробці та будь-якому іншому зловживанню персональними даними. Ми запроваджуємо контрольні процедури для забезпечення безпеки інформації у власних додатках і водночас пропонуємо такі продукти і рішення, які забезпечують високий рівень безпеки даних.
 • Забезпечення захисту персональних даних
  Ваші персональні дані ми опрацьовуємо таким чином, щоб запобігти будь-якому несанкціонованому або випадковому доступу до персональних даних, їхній зміні, знищенню або втраті, несанкціонованому передаванню, незаконній обробці та будь-якому іншому зловживанню персональними даними. Ми запроваджуємо контрольні процедури для безпеки інформації у власних додатках і водночас пропонуємо такі продукти та рішення, які забезпечують високий рівень безпеки для даних.
 • Відповідальність
  Цей принцип зобов’язує нас продемонструвати відповідність всім вище викладеним умовам.

Мета обробки персональних даних

Компанія Unicorn College s.r.o. здійснює обробку Ваших персональних даних для таких цілей:
 • Виконання передбачених законом і договірних обов’язків
  - з причини здійснення перевірок державними контрольними та іншими регуляторними органами Чеської Республіки, Європейського Союзу або інших країн-членів ЄС, виконання передбачених законодавством обов’язків адміністратора (зокрема, на підставі закону № 111/1998 Зб. «Про заклади вищої освіти», закoну № 130/2002 Зб. «Про підтримку досліджень та розвитку за рахунок державних коштів», закону № 563/1991 Зб. «Про бухгалтерський облік», закону № 480/2004 Зб. щодо деяких послуг інформаційних компаній та інших).
  - з причини виконання договірних обов‘язків обох договірних сторін (належне укладення і виконання предмету договору, контроль зобов’язань)
 • Законні інтереси адміністратора
  - захист майна і запобігання злочинності та виникненню збитків
  - передавання персональних даних в рамках Unicorn College та його органів для навчальних, адміністративних і виробничих цілей
  - забезпечення безпеки внутрішньої мережі
 • Забезпечення освіти і пов’язаних з нею послуг
  - Вступні процедури
  - Навчання та викладання
  - Навчання за обміном і закордонне стажування
  - Бібліотечні послуги
 • Науково-дослідна діяльність і розробки
  - Провадження проектів
  - Організація та участь у спеціалізованих конференціях
  - Видавнича і публікаційна діяльність
 • Адміністративна діяльність і виробництво
  - Ведення бухгалтерського обліку
  - Керування майном
  - Виробничі (експлуатаційні) підстави
  - Обов’язок навчального закладу щодо інформування (системи зберігання даних, реєстрація в комп’ютерній мережі, електронна пошта тощо)
 • Охорона майна і безпека
  - Система відеоспостереження
  - Доступ до приміщень Unicorn College
  - Забезпечення безпеки і моніторинг комп’ютерної мережі

Категорії персональних даних, що обробляються

Unicorn College опрацьовує як персональні дані, надані безпосередньо окремими фізичними особами (на підставі згоди або інших правових підстав), так і інші персональні дані, створені під час опрацювання та необхідні для самого опрацювання. До опрацювання можуть бути включені такі категорії даних:
 • Ідентифікаційні та адресні дані: академічний титул, ім’я, прізвище, дата і місце народження, громадянство, сімейний стан, контактна адреса, адреса постійного місця мешкання, персональний номер (даний під час народження), +4U ID, попередня освіта, підпис тощо.
 • Електронні контактні дані: номер телефону, електронна адреса.
 • Дані про освіту, навчальну діяльність: попередня освіта, свідоцтво/атестат про загальну середню освіту, можливо, нострифікація, договір про навчання, або ж календар сплат за навчання, додатки до договору, записи щодо навчання і навчальну діяльність (предмети навчальної програми, спеціальність, тип навчання, мова навчання, курс, рік вступу, оцінки, дати складання іспитів, результати навчання, складені тести, терміни іспитів), участь у проектах.
 • Економічні дані: банківські реквізити, зобов’язання та боргові вимоги, платежі, податкова інформація.
 • Інші електронні дані: веб-сторінка, з якої відвідувач зайшов на веб-сайт компанії Unicorn College s.r.o., IP-aдреса, дата входу та час перебування, можливе запитання відвідувача, код відповіді http, групи даних, що передаються, дані про браузер, країну входу, інтернет-провайдера, роздільну здатність екрану та операційну систему комп’ютера відвідувача веб-сайту.

Договірне зобов’язання співробітників щодо захисту Ваших персональних даних

Ваші персональні дані обробляють наші власні співробітники, або ж треті особи, з якими ми обов’язково укладаємо письмовий договір про обробку персональних даних. Наші співробітники обробляють Ваші персональні дані згідно з внутрішніми приписами компанії, проходять навчання щодо захисту персональних даних; ми також запроваджуємо інші техніко-організаційні заходи, щоб забезпечити захист персональних даних в максимально можливому обсязі. Ми дбаємо про те, щоб усі особи, які обробляють персональні дані, були у письмовій формі зобов’язані не розголошувати та зберігати в таємниці всі відомості, отримані у зв’язку з обробкою даних.

Період зберігання персональних даних

 • Законодавче регулювання – ми зберігаємо дані тільки впродовж часу, необхідного для обробки персональних даних у зв’язку з даним видом діяльності. Потім ці дані згідно з чинними нормативно-правовими актами знищуються або архівуються на встановлений законом термін. Максимальний термін зберігання даних встановлений правилами архівування та знищення документів і становить 20 років (договори), 5 років (бакалаврські роботи), 3 роки (тести).
 • Згода – персональні дані, які ми обробляємо за Вашою згодою, зберігаємо тільки упродовж тривання мети, для якої була надана згода. У випадку надання нам Вами згоди ми можемо надіслати Вам:
  • newsletters Unicorn College
  • запрошення на заходи, семінари і конференції Unicorn College.
Згода на це опрацювання персональних даних є абсолютно добровільною і може бути будь-коли відкликана шляхом надіслання письмового повідомлення про відкликання згоди на адресу офісу компанії Unicorn College s.r.o. (див. контакти), а також за допомогою клікання на лінк, зазначений тут. Надану згоду також можливо відкликати за допомогою клікання на посилання „Відмовитися від eNews Unicorn College“ в надісланому ньюслеттері. Без надання згоди надсилання рекламних повідомлень Unicorn College s.r.o. неможливе.

Передавання персональних даних

Ми є складником концерну Unicorn і маємо право передавати персональні дані іншим компаніям концерну, на підставі законних інтересів, зокрема, для адміністративних цілей концерну.
Для обробки Ваших персональних даних ми користуємось також послугами зовнішніх обробників. Ми передаємо їм Ваші персональні дані тільки для вище зазначених цілей, і у зв’язку з таким передаванням обов’язково маємо з цими обробниками укладену угоду на опрацювання персональних даних, в якій містяться такі ж самі гарантії щодо обробки персональних даних, яких дотримується Unicorn College s.r.o. З метою виконання передбачених законом обов’язків Unicorn College може передати вибрані дані також іншим визначеним суб’єктам (наприклад, органам державної влади).

Які у Вас права?

 • право на доступ до персональних даних: якщо Ви маєте сумніви щодо того, які саме персональні дані про Вас ми обробляємо, не вагайтесь і звертайтесь до нас. Ви маєте право знати, які конкретно дані про Вас ми обробляємо, і це означає:
  a) з якою метою ми обробляємо Ваші персональні дані,
  b) обсяг персональних даних,
  c) інші одержувачі персональних даних, яким ми вже надали Ваші персональні дані або маємо намір передати,
  d) час, упродовж якого Ваші персональні будуть у нас оброблятись,
  e) джерела персональних даних, якщо ми не отримали персональні дані безпосередньо від Вас, і
  f) чи відбувається автоматизоване прийняття рішень, в тому числі профілювання.
  Цю інформацію ми будемо передавати Вам, як правило, в електронному вигляді.
 • право на виправлення/коригування: Ви маєте право на те, щоб Unicorn College s.r.o. без зайвого зволікання виправила неправильні персональні дані, які стосуються Вас, а також маєте право на доповнення неповних персональних даних (в тому числі й шляхом надання додаткової заяви),
 • право на видалення ("забуття"): Ви маєте право вимагати видалення Ваших персональних даних за однієї з таких причин:
  • персональні дані вже непотрібні для тієї мети, для здійснення якої вони збирались або оброблялись.
  • Ви відкличете згоду, якщо обробка здійснювалась на підставі згоди, і жодної іншої юридичної підстави для обробки не існує.
  • Ви заявите заперечення проти обробки з причини законних інтересів адміністратора персональних даних.
  • персональні дані оброблялись протиправно.
  • якщо відсутня згода батьків на обробку персональних даних дітей.
  • юридичний обов’язок встановлений законодавством ЄС або країни-члена.
 • право на обмеження обробки: Ви маєте право вимагати від нас обмеження обробки персональних даних, у випадку, якщо гадаєте, що Ваші персональні дані обробляються з порушенням закону або суперечать принципам Вашого приватного та особистого життям. На підставі Вашої заяви ми негайно розглянемо ситуацію та обов’язково поінформуємо Вас не пізніше одного місяця або обмежимо опрацювання, або відмовимо в обмеженні, або подовжимо термін, якщо виконання вимог законодавства буде складним. У кожному разі протягом одного місяця від моменту одержання Вашої заяви ми поінформуємо Вас про результати розгляду і про те, яких заходів ми вжили,
 • право на можливість перенесення даних: Ви маєте право отримати від нас свої персональні дані у структурованому, зазвичай уживаному та машиночитабельному форматі, або маєте право на те, щоб ми передали Ваші персональні дані іншому адміністраторові, якого Ви собі оберете,
 • право на непідлягання рішенню, що базується виключно на автоматизованій обробці, в тому числі на профілюванні, яке б могло мати правові наслідки, які стосуються Вас або могли б мати на Вас значний вплив,
 • право на відкликання згоди: Ви маєте право будь-коли відкликати надану згоду на обробку персональних даних, якщо згода є правовою підставою для відповідної обробки персональних даних
 • право на подання скарги: Ви маєте право подати скаргу до органу нагляду (Служба захисту персональних даних, 170 00 Прага-7, вул. підполковника Сохора, 27), якщо Ви гадаєте, що Unicorn College s.r.o. здійснює обробку персональних даних з порушенням Постанови (ЄС) про захист персональних даних (GDPR),
 • право на отримання інформації про відповідні гарантії, які стосуються передавання, якщо б персональні дані передавались до третьої країни (що не є членом ЄС) або до міжнародних організацій,
 • право на отримання копії персональних даних, причому й в електронному вигляді,
 • право на повідомлення про порушення правил захисту персональних даних, якщо це очікувано поставить під загрозу Ваші права та свободи,
 • право висловити заперечення щодо обробки Ваших персональних даних, якщо ці персональні дані обробляються на підставі законних інтересів.

Обробка персональних даних на веб-сторінках

Як відвідувач Ви не мусите для користування цією веб-сторінкою надавати жодних персональних даних. Однак за допомогою цієї веб-сторінки можуть збиратись персональні дані, які відвідувачі нададуть добровільно для конкретної мети, або анонімні дані (див. нижче) для покращення роботи веб-сайтів, оцінки їхньої відвідуваності та з метою оптимізації маркетингової діяльності.
Обробка протокольних файлів
У рамках доступу на веб-сторінки компанія Unicorn College s.r.o. обробляє протокольні файли доступу до цих веб-сторінок, з метою захисту своїх законних інтересів, які полягають в забезпеченні захисту веб-сторінок і покращенні їхньої роботи. Таким чином протокольні файли обробляються без згоди відвідувача веб-сторінки і зберігаються упродовж 30 днів від моменту відвідання веб-сторінки. Дані, пов’язані з cookies, розміщені на сервері компанії Google, зберігаються протягом 14 місяців, а потім видаляються.

Обробку цих протокольних файлів здійснює компанія Unicorn College s.r.o. Ці протокольні файли можуть (але не повинні) містити персональні дані відвідувача веб-сторінки:
• веб-сторінка, з якої відвідувач відвідав веб-сторінки компанії Unicorn College s.r.o. ;
• IP-адреса;
• дата вступу і час перебування;
• можливе запитання відвідувача;
• код відповіді http;
• групи даних, що переносяться;
• дані про браузер, країну доступу, інтернет-провайдера, роздільну здатність екрану та операційну систему комп’ютера відвідувача веб-сторінки.
Використання файлів cookie та аналіз веб-сторінок
Задля покращення роботи веб-сторінок, оцінки їхньої відвідуваності та з метою оптимізації маркетингової діяльності компанія Unicorn College s.r.o. використовує на своїх веб-сторінках файли cookie. Файли cookie – це невеличкі текстові файли, які за посередництвом браузера локально зберігаються в комп’ютері, за допомогою якого зображається веб-сторінка. Файли cookie не служать для персональну ідентифікацію користувачів веб-сайту і не уможливлюють її. Перелік всіх файлів cookie, які компанія Unicorn College s.r.o. застосовує на своїх веб-сторінках, можна переглянути тут. Якщо відвідувач веб-сторінки не згоден із застосуванням файлів cookie, він може заборонити їхнє застосування шляхом зміни налаштувань свого браузера. Інструкцію щодо деактивації та видалення Cookies можна знайти тут, або ж у підказці відповідного браузера; також можливо звернутись до розробника браузера.
Google Analytics і Google Adwords
Для аналізу веб-сторінок за допомогою файлів cookie компанія Unicorn College s.r.o. використовує послугу  Google Analytics від компанії Google Inc., адреса якої Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Аналіз за допомогою послуги Google Analytics відбувається анонімно, на основі накопичених файлів cookie, перенесених на сервер Google. На веб-сторінках компанії Unicorn College s.r.o. перед передаванням даних на сервер Google здійснюється скорочення IP-адреси. Google не буде передані дані, в тому числі й скорочену IP-адресу, об’єднувати з іншими даними. Із Заявою Google щодо захисту персональних даних можна ознайомитись тут (www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).
Для безпосереднього маркетингу і ремаркетингу необхідно надати згоду на персоналізовану рекламу. Накопичення файлів cookie та їхній аналіз за допомогою послуги Google Analytics відвідувач веб-сторінки може заборонити шляхом зміни налаштувань браузера, як

Контакти

Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цієї заяви про захист персональних даних чи збирання обробки Ваших персональних даних, скористайтесь, будь ласка, посиланням: зверніться до нас. Компанія Unicorn College s.r.o. створила посаду Уповноваженої особи з питань захисту персональних даних, до якої суб’єкти даних можуть звертатись зі своїми запитаннями, пропозиціями або задля реалізації своїх прав. Запитання можна надсилати на спеціальну електронну адресу: dpo@unicorn.com.